Prognozy ekonomiczne

29 września francuski rząd przedstawił projekt budżetu na 2011 r. W dokumencie założono zmniejszenie deficytu publicznego z 7,7% PKB w 2010 r. do 6% w 2011 r. Nasze przewidywania na 2011 r. zbliżone są do założeń rządowych na 2010 r. choć są w stosunku do nich ostrożniejsze - zapoznaj się z komentarzem ekspertów CA.

29 września francuski rząd przedstawił projekt budżetu na 2011 r. W dokumencie założono zmniejszenie deficytu publicznego z 7,7% PKB w 2010 r. do 6% w 2011 r. Ograniczenie deficytu o 1,7% jest bardzo wyraźnym krokiem w stronę restrukturyzacji finansów publicznych i będzie opierać się w głównej mierze na podjęciu działań strukturalnych, czyli na bardzo znaczącym ograniczeniu wydatków publicznych oraz na pozyskaniu 10 mln euro wskutek zniesienia ulg i zwolnień podatkowych. Założenia dotyczące wzrostu gospodarczego (2% w 2011 r.) są jednak bardzo optymistyczne. Wg naszych prognoz, zakładających niższe ożywienie (1,4%), wartość deficytu publicznego w stosunku do PKB powinna osiągnąć 6,3% w 2011 r. Dług publiczny utrzyma tendencję wzrostową mimo zmniejszenia deficytu, szacujemy też wzrost jego wartości do 86,8 % PKB w 2011 r.

Komentarz

Nasze przewidywania na 2011 r. zbliżone są do założeń rządowych na 2010 r. choć są w stosunku do nich ostrożniejsze. Naszym zdaniem, wzrost PKB wyniesie nie 2% ale 1,4 %. Przewidujemy też niższy wzrost w strefie euro (1,2% w 2011 r. przy 1,6% w projekcie budżetu na 2011 r.). Niemniej jednak, prognozujemy większy wzrost w USA w 2011 r. (2,1% do 1,7%). Co najistotniejsze, wg naszych szacunków, ożywienie w inwestycjach będzie w znacznym stopniu ograniczone (2,5% do 5,5%). Na bardziej zbliżonym poziomie (1,4% do 1,7%) przewidujemy natomiast konsumpcję gospodarstw domowych.

Zobacz więcej

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook