WZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe LUKAS Banku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Banku i podjęło decyzję o podziale zysku, który w całości trafi na rozwój banku.

Dzisiejsze WZA LUKAS Banku zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2009. Jednostkowy zysk netto banku wyniósł ponad 52,4 mln zł przy przychodach na poziomie 1,52 mld zł. Natomiast skonsolidowane wyniki grupy LUKAS wyniosły odpowiednio 60,1 mln zł i 1,53 mld. (wzrost o 15,8 proc.). Koszty działania pozostały na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, wzrosły zaledwie o 5,4 proc. Wskaźnik koszty / przychody spadł do 52,97 proc. Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła na koniec 2009 roku 10,2 mld zł i była o 14,7 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Z kolei depozyty klientów wzrosły o 20 proc. w porównaniu do roku 2008 r. do 6,5 mld zł. Współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 12,5 proc., a wskaźnik Tier 1 wzrósł do 10,86 proc.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało również o podziale zysku za rok 2009 oraz podwyższeniu kapitału zakładowego LUKAS Banku. Cały wypracowany w 2009 roku zysk zostanie przeznaczony na rozwój Banku, którego celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych banków uniwersalnych w Polsce przy jednoczesnym pozostaniu liderem na rynku consumer finance. Po podjęciu przez WZA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Banku będzie on wynosił 394.444.300 złotych.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook