Komunikat prasowy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA)

ACP

Testy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zakresie potrzeb kapitałowych banków europejskich. Wstępne wyniki dla francuskich banków

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przedstawił założenia pakietu kapitałowego, który, wraz z dotychczasowymi działaniami służącymi wzmocnieniu kapitałów banków w Unii Europejskiej, ma na celu rozwiązanie problemu niepewności wokół rezydualnego ryzyka kredytowego. Siedemdziesiąt banków, które wzięły udział w lipcowych testach warunków skrajnych, musi do końca czerwca 2012 r. dokonać dalszego podniesienia współczynnika kapitałów Core Tier 1 do poziomu 9%. W ramach tego działania banki będą musiały także uwzględnić bufor na zmiany wyceny rynkowej wartości obligacji rządowych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego na koniec września 2011. Dokument określający metodologię w tym zakresie został opublikowany na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (www.eba.europa.eu).

Dla czterech francuskich banków: BNPParibas, Grupy BPCE, Grupy Crédit Agricole oraz Société Générale, które stanowią 80% francuskiego sektora bankowego, kwotę brakującego kapitału określono na 8,8 miliarda euro. Są to wstępne, orientacyjne wyliczenia, które mogą ulec zmianie w zależności od danych z 30 września, dotyczących kapitałów banków i ich ekspozycji na obligacje rządowe. Ostateczna kwota brakujących kapitałów ma zostać ogłoszona w listopadzie. Ostateczne dane będą stanowiły podstawę dla planów dotyczących wymaganego podniesienia kapitałów banków w okresie do czerwca 2012.

Szczegółowe dane dla poszczególnych banków przedstawione są poniżej.

Potrzeby kapitałowe banków wg analiz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Sytuacja na dzień 30 czerwca 2011Wskaźnik Core Tier 1 po uwzględnieniu dyrektywy CRD3
(1)
Wskaźnik Core Tier 1 po uwzględnieniu dyrektywy CRD3 (1) oraz bufora na obligacje rządowe EOG (2)Braki kapitałowe uwzględnieniu bufora na obligacje rządowe EOG (2)W tym bufor na obligacje rządowe EOG (2)
BNPP9,04%8,66%2,1 mld euro2,4 mld euro
Grupa BPCE8,42%8,17%3,4 mld euro1 mld euro
GRUPA CREDIT AGRICOLE9,27%9,26%00
SOCIETE GENERALE8,10%8,13%3,3 mld euro0,1 mld euro

Obliczenia uwzględniają szacunkowy wpływ dyrektywy CRD3 (wchodzącej w życie z końcem 2011r.) na wskaźnik Core Tier 1 na dzień 30 czerwca 2011, dlatego wskaźnik ten jest różny od regulacyjnego wskaźnika Tier 1 z tego samego dnia.

(1) Kwota bufora została obliczona zgodnie z dokumentem metodologicznym opublikowanym na stronie Europejskiego Urzędu Nadzory Finansowego (www.eba.europa.eu), na podstawie szacunków wartości rynkowej na koniec września 2011.

(2) Wyliczenie obejmuje podniesienie kapitału akcyjnego poprzez emisję akcji dla pracowników Grupy SG w kwocie 216 mln euro z dnia 13 lipca 2011.

Kontakt dla mediów:

  • +33 1 42 92 44 30
  • +33 1 42 92 39 00

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook