Sprawozdanie finansowe LUKAS Banku zatwierdzone przez WZA

Sprawozdanie finansowe LUKAS Banku zatwierdzone przez WZA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie finansowe Banku i zdecydowało o podziale zysku.

WZA LUKAS Banku zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2010. Jednostkowy zysk netto banku wyniósł 48 mln zł przy przychodach na poziomie 1,4 mld. Natomiast skonsolidowany zysk netto grupy Grupy Kapitałowej LUKAS S.A. wyniósł 43 mln zł.

LUKAS Bank zmniejszył poziom ogólnych kosztów administracyjnych do 791 mln zł oraz poziom kosztu ryzyka do 577 mln zł. Wskaźnik koszty / przychody wyniósł 55,67 proc.
Współczynnik wypłacalności osiągnął wartość 13,49 proc., a wskaźnik Tier 1 wzrósł do 11,78 proc. Efektywność, wyrażona rentownością aktywów LUKAS Banku, wyniosła 0,4 proc., natomiast wskaźnik zwrotu z kapitału 3,8 proc.

W większości banków, w tym także LUKAS Banku zaostrzeniu uległy polityka kredytowa i polityka kontroli ryzyka. Spowodowało to spadek akcji kredytowej, na który nałożyło się także wdrożenie wymogów przygotowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji T. Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom wyniosła na koniec 2010 roku 9,4 mld zł wobec 10,2 mld zł na koniec 2009r.

Dużym osiągnięciem w 2010 roku było umocnienie pozycji na rynku kredytów hipotecznych. LUKAS Bank utrzymał wysoką dynamikę przyrostu udzielonych kredytów mieszkaniowych. Ich wartość wzrosła o 37,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zadecydowało również o podziale zysku za rok 2010. Zysk netto wypracowany przez LUKAS Bank S.A. zostanie podzielony między akcjonariuszy (44 mln zł) oraz przeznaczony na kapitał zapasowy (ponad 3,9 mln zł).

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook