Wyniki finansowe Grupy Crédit Agricole za 2010 rok

Trudne warunki makroekonomiczne nie przeszkodziły Grupie Crédit Agricole osiągnąć bardzo dobrych wyników finansowych. Zysk netto Grupy Crédit Agricole za rok 2010 wyniósł 3,6 mld euro. To wynik większy o 31,5 proc. niż w roku 2009. W ubiegłym roku Grupa wypracowała ponad 34 mld euro przychodów.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook