Credit Agricole szuka odpowiedzi na pytanie, czym jest finansowanie infrastruktury

Polska stoi w obliczu istotnych wyzwań związanych z inwestycjami strukturalnymi. Ich skala jest jednak tak duża, że zapewnienie finansowania budżetowego na odpowiednim poziomie jest mało prawdopodobne. Dlatego istnieje silna potrzeba współpracy z sektorem prywatnym. O tym, na jakich zasadach powinna się ona odbywać, będą dyskutować uczestnicy panelu Finansowanie infrastruktury - polityka czy biznes?, który organizuje bank Credit Agricole podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy- Zdroju.

Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że w tym roku ogólny deficyt sektora publicznego prawdopodobnie nie ulegnie zmianie i utrzyma się na poziomie 3,9% PKB. Głównym instrumentem ograniczającym deficyt strukturalny są i nadal pozostaną cięcia inwestycji publicznych. W 2012 roku ich wysokość spadła w Polsce z 5,7% do 5,2% PKB, a w tym roku ich wartość prognozowana jest na jedynie 4,3% PKB.

Po zakończeniu inwestycji związanych z realizacją Euro 2012, tempo budowy infrastruktury wyraźnie wyhamowało. Tymczasem nadal pozostaje wiele do zrobienia na rzecz modernizacji infrastruktury transportowej, energetycznej czy przemysłowej. Dalsze prace wymagają racjonalnego i efektywnego wykorzystania funduszy unijnych, przyznanych w nowej perspektywie finansowej, a także zwiększenia udziału kapitału prywatnego oraz instytucji finansowych w realizacji projektów infrastrukturalnych.

W momencie, kiedy rynki akcji nie przynoszą oczekiwanych zysków, a niechęć do ryzyka wzrasta, to inwestycje w infrastrukturę mogą stać się ciekawą alternatywą dla inwestorów prywatnych. Zwłaszcza, że oferują wyjątkowe korzyści. Choć koszty partycypacji w tego typu projektach są wysokie, to jednocześnie umożliwiają one osiągnięcie niemal monopolistycznej pozycji. Istnieje przecież bardzo niewielkie ryzyko, że konkurent zdecyduje się na budowę np. elektrowni, czy autostrady w bezpośrednim sąsiedztwie właśnie powstającej.

Jednak finansowanie projektów infrastrukturalnych budzi szereg pytań, dotyczących m.in. kryteriów rentowności, wpływu zaangażowania jednostek rządowych i samorządowych na efektywność biznesową tego typu przedsięwzięć, a także roli Polskich Inwestycji Rozwojowych w utrzymaniu odpowiedniej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne.

Odpowiedzi na te i inne pytania, zadawane przez inwestorów prywatnych, zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć infrastrukturalnych, spróbuje znaleźć bank Credit Agricole w trakcie panelu Finansowanie infrastruktury - polityka czy biznes? W dyskusji, która odbędzie się 04.09.2013 r. w trakcie XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju wezmą udział: Jan Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Paweł Tamborski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Jakub Karnowski - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny PKP, Krzysztof Kilian - Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej oraz Régis Monfront - Wiceprezes Zarządu Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Panel poprowadzi Jakub Borowski - Główny Ekonomista banku Credit Agricole.

Transmisja spotkania on-line dostępna będzie 4 września 2013 r. od godziny 13:00 na stronie internetowej banku pod adresem: www.credit-agricole.pl/ForumEkonomiczne.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook