Credit Agricole partnerem Country Risk Conference

Już 24 marca w Warszawie odbędzie się 10. edycja Country Risk Conference pt. Czy eksport ma szansę pomóc polskiej gospodarce? Zarządzanie ryzykiem w transakcjach handlowych w obliczu zawirowań na rynkach światowych. Wśród prelegentów znajdą się ekonomiści i analitycy, specjaliści z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz z organizacji rządowych i gospodarczych, a także przedsiębiorcy-praktycy.

Polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej eksportują. W przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej eksport odpowiadał jedynie za 1/3 naszego PKB, obecnie udział ten jest bliski 50 proc*. Jednocześnie obserwujemy powolne i nierówne ożywienie w gospodarce naszego głównego partnera handlowego - strefy euro oraz trudności na wschodnich kierunkach eksportowych.

- Mamy dość specyficzną rzeczywistość makroekonomiczną. Z pewnością dostarcza ona wielu wyzwań, ale rodzi też pytania przedsiębiorców: jak zawirowania na rynkach walutowych i przewidywane osłabienie euro mogą wpłynąć na polski eksport? Czy ryzyko w transakcjach handlowych dotyczy wyłącznie rynków zagranicznych? Jak nim zarządzać? Jestem przekonany, że w czasie konferencji, przy wsparciu wyjątkowych ekspertów, będziemy mogli odpowiedzieć na te wątpliwości. - mówi Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Regionie Europy Centralnej, reprezentujący organizatora Country Risk Conference.

Partnerem konferencji jest Credit Agricole. Bank od kilku już lat wspiera klientów korporacyjnych w finansowaniu handlu, proponując rozwiązania minimalizujące ryzyka międzynarodowej wymiany handlowej i zapewniające płynność rozliczeń z tytułu kontraktów międzynarodowych. Jego oferta obejmuje również produkty optymalizujące przepływy pieniężne z tytułu realizacji kontraktów zawartych z zagranicznym kontrahentami.

- Będąc bankiem w pełni uniwersalnym, swoją ofertę kierujemy do wszystkich segmentów klientów: indywidualnych, rolników, małych i średnich firm, a także największych korporacji. Chcemy budować z nimi długotrwałe relacje i wspierać realizowane przez nich projekty. Przedsiębiorcom pragniemy pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych, w szczególności tych dotyczących międzynarodowej ekspansji, poszukiwania nowych zagranicznych rynków zbytu. Aktualne zawirowania na rynku z pewnością tego nie ułatwiają. Dlatego też zaangażowaliśmy się w Country Risk Conference. - deklaruje Piotr Kwiatkowski, wiceprezes zarządu banku Credit Agricole.

Spotkanie gromadzi menedżerów, którzy podejmują strategiczne decyzje związane z rozwojem biznesu: członków zarządu, dyrektorów finansowych, menadżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmujących decyzje dotyczące ochrony lub finansowania należności. Wśród prelegentów w tym roku znajdą się m.in.: Ilona Antoniszyn-Klik - Wiceminister Gospodarki, Podsekretarz Stanu; Grzegorz Sielewicz - główny ekonomista COFACE w Regionie Europy Centralnej; Olgierd Meysztowicz - prezes Grupy Polindus Laktopol, działającej w branży mleczarskiej i jednocześnie właściciel najnowocześniejszego zakładu suszarniczego w Polsce i Europie, a także Jakub Borowski, główny ekonomista banku Credit Agricole, członek Rady Gospodarczej przy Premierze. Konferencję poprowadzi Robert Stanilewicz, dziennikarz TVN24 Biznes i Świat, gospodarz programów ekonomicznych.

Country Risk Conference odbywa się w Polsce już po raz 10. Organizatorem wydarzenia jest COFACE, zajmujący się od 69 lat oceną ryzyka krajów, ubezpieczeniem należności, faktoringiem, informacją gospodarczą i windykacją. Partnerem merytorycznym wydarzenia został bank Credit Agricole, a honorowym patronem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Gospodarki.

* źródło: Coface

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook