Pakiet Zyskowny Duet w ofercie Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska prowadzi sprzedaż pakietu Zyskowny Duet łączącego atrakcyjnie oprocentowaną lokatę i fundusz inwestycyjny. To propozycja dla osób, które chcą spróbować nowoczesnych metod oszczędzania i inwestowania dających możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków.

Zyskowny Duet to połączenie 3-miesięcznej lokaty oprocentowanej nawet na 4% w skali roku, z dowolnym subfunduszem wydzielonym w funduszu Amundi Parasolowy FIO w ramach programu "Inwestuję z Planem".

Minimalna łączna kwota inwestycji w pakiecie Zyskowny Duet to 4 tys. zł. Klient sam wybiera jedną z dwóch możliwości podziału swoich środków pomiędzy lokatę i subfundusz:

50% subfundusz + 50% lokata z oprocentowaniem 4%

30% subfundusz + 70% lokata z oprocentowaniem 2,5%

Subfundusz, w który inwestowane będą środki, także wybierany jest samodzielnie przez Klienta na podstawie oczekiwanych zysków i akceptowalnego poziomu ryzyka.

Po trzech miesiącach pieniądze z lokaty, wraz z naliczonymi odsetkami, można wypłacić lub zdecydować o odnowieniu lokaty na kolejny okres z oprocentowaniem obowiązującym dla standardowych lokat 3-miesięcznych. Natomiast inwestycja w fundusz może trwać nadal, nie ma określonego terminu jej zakończenia. Jeśli jednak klient zdecyduje się poczekać trzy lata i w każdym kolejnym roku suma wpłat wyniesie co najmniej 1 200 PLN nie poniesie kosztów odkupienia jednostek uczestnictwa z subfunduszu.

Co Klienci zyskują wybierając ofertę Zyskowny Duet? - Przede wszystkim mogą liczyć na osiągnięcie potencjalnie wyższych zysków, niż w przypadku standardowych form oszczędzania. Środki zgromadzone na lokacie są oprocentowane wyżej niż na standardowej lokacie dostępnej w Credit Agricole. Natomiast inwestycja w fundusz również daje możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków, jednak należy być świadomym ryzyka związanego z inwestycją – informuje Tomasz Bilski, odpowiedzialny za obszar funduszy inwestycyjnych w banku Credit Agricole.

Przed skorzystaniem z oferty Zyskowny Duet każdy klient informowany jest o potencjalnych ryzykach związanych z aktywnością inwestycyjną. - Zależy nam, aby klient, który nie zna się na inwestowaniu podjął świadomą decyzję i dobrze znał czynniki ryzyka występujące w ofercie, dlatego otwarcie go o tym informujemy. Jednym z narzędzi, które pomaga nam w określeniu poziomu wiedzy i doświadczenia klienta w lokowaniu środków w instrumenty finansowe, jest przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia klienta w zakresie inwestowania - wyjaśnia Tomasz Bilski.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook