Stypendium na francuskiej uczelni i płatny staż w CA

Roczne stypendium na francuskiej uczelni i płatny staż w Crédit Agricole Crédit Agricole, akcjonariusz LUKAS Banku, oraz Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich zapraszają studentów 5 roku oraz absolwentów uczelni wyższych do udziału w programie stypendialnym.

Wybrani kandydaci będą przez rok jednocześnie studiować na francuskiej uczelni oraz zdobywać doświadczenie zawodowe w trakcie stażu w strukturach CA - największego banku detalicznego w Europie.

Wybranym kandydatom Crédit Agricole przekaże stypendium w wysokości 12 000 euro oraz umożliwi podjęcie półrocznego płatnego stażu w swych strukturach, zapewniając przy tym indywidualne wsparcie. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich zagwarantuje ubezpieczenie społeczne oraz przyzna status stypendysty rządu francuskiego.

We wprowadzonym w tym roku programie stypendialnym mogą wziąć udział osoby mające poniżej 30 lat, nie będące stypendystami rządu francuskiego oraz posiadające obywatelstwo jednego z 7 krajów: Polski, Japonii, Hong-Kongu, Singapuru, Serbii, Włoch i Grecji. Kandydaci mogą ubiegać się o stypendium na jednej z sześciu prestiżowych uczelni francuskich na kierunkach: finanse, ryzyko, marketing, komunikacja lub HR.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 5 kwietnia 2010 r. Osoby, które otrzymają od wybranej przez siebie uczelni informację o wstępnym przyjęciu ich kandydatury, zaproszeni zostaną na pierwszy etap weryfikacji w swoim kraju (19.04.10 - 03.05.10) przez komisję złożoną m. in. z przedstawiciela Ambasady i Grupy Crédit Agricole. Następnie kandydatury osób wybranych przez krajową komisję, otrzyma Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta do 20 maja 2010 r. Kompletna lista kandydatów będzie dostępna na stronie Ministerstwa, Ambasady Francji w Polsce i stronie Crédit Agricole S.A. oraz na stronach wybranych szkół partnerskich.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące programu i wymagań znajdują się na stronie Ambasady Francuskiej www.ambafrance-pl.org w dziale Stypendia.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook