Credit Agricole finansuje gospodarstwa rolne

Credit Agricole wspiera inwestycje rolników. Bank kredytuje zakup maszyn, gruntów, nieruchomości, a także budowę czy modernizację budynków w gospodarstwach rolnych. Inwestycje w gospodarstwa rolne budują ich siłę rynkową, a także pozwolą rolnikom przygotować się na większy popyt Polaków w 2015 r.

Według analiz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Polsce, w 2011 roku średnia wartość nakładów inwestycyjnych przypadająca na 1 ha użytków rolnych wynosiła 268,3 zł, a w przeliczeniu na 1 gospodarstwo rolne po 2,5 tys. zł. Aby gospodarstwo rolne rozwijało się, rolnicy muszą w nie inwestować. Dzięki inwestycjom polepsza się efektywność produkcji, konkurencyjność, a tym samym siła rynkowa gospodarstw. Tylko te, które będą elastycznie reagować na potrzeby szybko zmieniającego się rynku, są w stanie trwale dostarczać produkty rolnicze na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne.

Zdaniem głównego ekonomisty banku Credit Agricole, Jakuba Borowskiego: - W krótkim okresie (2014) eksport netto pozostanie głównym motorem ożywienia gospodarczego w Polsce. Jednakże w średnim okresie (2015 r.) popyt krajowy odbuduje się, poprzez większe inwestycje i konsumpcję prywatną, znajdującą odzwierciedlenie w m.in. większych wydatkach na artykuły spożywcze. Polska gospodarka stanie z jednej nogi, jaką jest eksport, na dwóch nogach, czyli eksporcie i popycie krajowym. Podjęte dziś decyzje o zwiększeniu mocy wytwórczych pozwolą odpowiedzieć na ten zwiększony przyszły popyt.

Bank Credit Agricole kredytuje inwestycje rolników w zakup gruntów oraz nieruchomości rolnych, a także w budowę, modernizację czy też remont budynków w gospodarstwach rolnych. Bank pożyczy na te cele aż do 2 mln zł i spłatę rozłoży na 15 lat w przypadku nieruchomości, a 30 lat w przypadku gruntów. Klienci mogą wybrać dogodny harmonogram spłaty rat i skorzystać z dwuletniej karencji w spłacie kapitału. Wnioski o kredyt bank rozpatruje bezpłatnie. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 2 proc., a marża 3 proc.

Kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych oraz finansowanie nieruchomości rolnych bank proponuje rolnikom, którzy prowadzą działalność rolniczą lub wytwórczą w rolnictwie od min. 12 miesięcy i mają lub dzierżawią ziemię. Mogą z niego skorzystać również osoby, które dopiero planują wejść na rynek agrobiznesu i zakwalifikowały się do programu Ułatwianie startu młodym rolnikom w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu, bank ustanawia hipotekę na nieruchomości rolnej lub zakupionej ziemi.
Klientów agrobiznesowych obsługują mobilni doradcy. Dojeżdżają oni bezpośrednio do rolników i na miejscu dopełniają wszystkich koniecznych formalności, od przygotowania np. wniosku kredytowego na podpisaniu umowy skończywszy. Rolnicy mogą umawiać się na spotkanie z doradcą poprzez serwis telefoniczny CA24 pod numerem 801 700 000 lub +48 71 79 97 159.

- Rolnicy zazwyczaj nie mają czasu na odwiedzanie placówek bankowych, szczególnie w okresie największego natężenia ich prac. Ich czasem zarządzają aktualne zadania w polu czy pogoda, do której też muszą się dostosować. Dlatego my staramy dopasować się do nich i wspierać, a nie utrudniać prowadzenie gospodarstwa – mówi Waldemar Kwiatkowski, dyrektor Departamentu Klientów Agrobiznesowych w banku Credit Agricole.

Bank, w rozwoju relacji z klientami z segmentu agrobiznesowego oraz w budowie oferty produktowej, korzysta z kompetencji i doświadczeń kas regionalnych Crédit Agricole. Tworzą one największy bank rolniczy we Francji, działający od ponad 100 lat, a dziś obsługujący 84 proc. rolników w tym kraju. Rolnikom w Polsce bank proponuje kompleksową ofertę, która obejmuje praktycznie wszystkie produkty – od konta AGRICOLE, konta firmowego, poprzez kredyty inwestycyjne oraz na sfinansowanie bieżącej działalności, hipoteczne, gotówkowe, ubezpieczenia.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook