Bank Credit Agricole partnerem "Kongresu Mięsnego 2017 - Wiadomości Handlowych"

28 lutego w hotelu Mariott w Warszawie odbędzie się II edycja "Kongresu Mięsnego 2017 - Wiadomości Handlowych" - najważniejszej konferencji poświęconej sektorowi mięsnemu w Polsce. Bank Credit Agricole jest Partnerem Platynowym tego wydarzenia.

"Kongres Mięsny" to spotkanie producentów, przetwórców, dystrybutorów i eksporterów mięsa i wędlin, jak również dostawców usług i rozwiązań dla producentów z branży oraz dla sieci handlowych. W programie tegorocznej konferencji przewidziano debaty oraz prelekcje na kluczowe tematy związane z rynkiem mięsa, m. in. perspektywy rozwoju branży, inwestycje i innowacje, nowe technologie, strategie eksportowe, produktowe i cenowe, jakość i bezpieczeństwo żywności w przemyśle mięsnym, wpływ międzynarodowych umów handlowych na rynek mięsa w Polsce. Tegoroczna edycja zgromadzi blisko 300 uczestników.

Wśród prelegentów II edycji "Kongresu Mięsnego" znajdą się eksperci banku Credit Agricole. Jakub Borowski, główny ekonomista banku, wygłosi prezentację nt. "Zmiany w strukturze globalnego spożycia mięsa - tendencje i perspektywy". Jakub Olipra, ekonomista, ekspert od rynku Agro, weźmie udział w debacie "Przemysł mięsny - czas nowych wyzwań". Uczestnicy panelu będą dyskutowali m.in. o obecnym stanie i perspektywach rozwoju sektora mięsnego w Polsce, inwestycjach prorozwojowych w branży mięsnej, eksporcie i strategiach firm mięsnych.

Credit Agricole dołączył do grona partnerów tego wydarzenia, jako że potrzeby sektora rolnego i rolno-spożywczego są szczególnie bliskie Grupie Crédit Agricole. Grupa wywodzi się ze spółdzielczych kas rolniczych. Działają one od ponad 120 lat, a dziś obsługują 90 proc. rolników we Francji. Misją Crédit Agricole jest nie tylko wspieranie rozwoju wielkich przedsiębiorstw rolno-spożywczych, ale również konkurencyjności i trwałości małych i średnich firm, stanowiących podstawę regionalnej gospodarki rolnej. Oprócz finansowania przedsiębiorstw Crédit Agricole rozwija wiedzę ekspercką w obszarach działalności rolniczej i rolno-spożywczej celem identyfikacji kluczowych wyzwań i perspektyw dla poszczególnych sektorów w zakresie np.: konkurencyjności, zaplecza produkcyjnego, zmienności cen surowców.

Również w Polsce, wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pozwoliły bankowi Credit Agricole stać się solidnym wsparciem dla agrobiznesu na wszystkich jego poziomach: od rolników indywidualnych do dużych korporacji, od produkcji pierwotnej do przemysłu przetwórczego i głównych dostawców towarów i urządzeń pomocniczych.

Już od kilku lat, bank Credit Agricole dynamicznie rozwija ofertę dla rolników, firm z sektora rolno-spożywczego oraz ich dostawców. Bank angażuje się w rozwój rolnictwa udostępniając finansowanie w postaci kredytu inwestycyjnego, np. na zakup gruntów rolnych, budowę lub modernizację gospodarstwa rolnego, kredytu inwestycyjnego na zakup maszyn i urządzeń rolniczych, kredytu Agro w rachunku bieżącym na dowolny cel związany z działalnością rolniczą, czy też kredytu rewolwingowego, który wspiera finansowanie potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami lub sezonowością. Ponadto, bank oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe wspierające bieżącą działalność rolniczą w postaci konta AGRICOLE. Rolnicy mogą też skorzystać z bogatej oferty produktów bankowych obejmującej konta osobiste, karty płatnicze, kredyty gotówkowe i hipoteczne, produkty oszczędnościowe, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia.

Przedsiębiorstwom z sektora rolno-spożywczego bank proponuje wsparcie w takich obszarach jak finansowanie, bankowość transakcyjna, finansowanie handlu, rynki kapitałowe, bankowość inwestycyjna, a dzięki współpracy z innymi spółkami Grupy Crédit Agricole w Polsce, może zaoferować rozwiązania faktoringowe oraz leasing, pozwalający na finansowanie wysokobudżetowych transakcji.

Dla klientów i dostawców liderów rynku agrobiznesowego Credit Agricole przygotował specjalną ofertę finansowania na preferencyjnych warunkach.

Organizatorem "Kongresu Mięsnego 2017" jest Wydawnictwo Gospodarcze Sp. z o.o., wydawca m. in. "Wiadomości Handlowych" oraz portalu www.wiadomoscihandlowe.pl.

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.kongresmiesny.pl oraz na portalu www.wiadomoscihandlowe.pl

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook