Romuald Szeliga nagrodzony przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prezes Credit Agricole Bank Polska otrzymał Kryształowego Alumnusa w dowód uznania środowiska akademickiego dla jego osiągnięć biznesowych.

Kryształowy Alumnus to nagroda ustanowiona z inicjatywy władz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przyznawana absolwentom m.in. za wybitne osiągnięcia naukowe, działalność społeczną i filantropijną oraz za dokonania życiowe zasługujące na szczególne uhonorowanie.

W tym roku w gronie laureatów znalazł się prezes Credit Agricole Bank Polska - Romuald Szeliga, którego kapitała nagrody wyróżniła za wybitne osiągnięcia biznesowe.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymali także prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
w uznaniu za osiągnięcia naukowe oraz znany producent, scenarzysta, dydaktyk i publicysta -
Michał J. Zabłocki za dokonania w dziedzinie kultury.

Nagrodą przyznawana jest corocznie. W skład jej kapituły wchodzą Rektor, Prorektorzy, Dziekani oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Romuald Szeliga jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz podyplomowych studiów bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Z sektorem bankowym związany jest niemal od początku swojej kariery zawodowej. W trakcie ponad 20-letniej pracy w krajowych instytucjach finansowych brał czynny udział w wypracowywaniu standardów i rozwiązań dla całego sektora bankowego w Polsce. Zaczynał w 1989 roku w PKO BP, w którym nadzorował sieć placówek
w regionie poznańskim. Od 1992 roku zasiadał w zarządzie Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Na tym stanowisku odpowiadał m.in. za sieć placówek, marketing i sprzedaż, bankowość elektroniczną,
a także za kredyty i ryzyko. Uczestniczył w prywatyzacji tego banku oraz jego wejściu na giełdę.
W 2001 roku, po fuzji WBK z Bankiem Zachodnim, objął stanowisko członka zarządu nowego banku, odpowiadając za wiele projektów sprzedażowych, procedury i procesy oraz departament skarbu. Od 2003 roku pracował w Banku BPH, gdzie jako dyrektor zarządzający kierował rozwojem jednego z czterech makroregionów bankowości detalicznej. Pracami zarządu Credit Agricole Bank Polska kieruje już drugą kadencję. Uzasadniając powołanie go na kolejne pięciolecie w marcu 2012 roku, rada nadzorcza podkreśliła jego ogromny wkład w rozwój banku oraz to, że dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu i wykształceniu, daje rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania.

Credit Agricole Bank Polska współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym na mocy podpisanej umowy o partnerstwie już od 3 lat, m.in. zapraszając studentów tej uczelni do udziału w programach praktyk letnich. W roku akademickim 2012/2013 Credit Agricole ufundował również dwa stypendia naukowe dla wybitnych studentów UE we Wrocławiu.

Zobacz także

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook