Wyniki wyszukiwania dla tagu:
wyniki finansowe

Wyszukanych wpisów: 15

WZA podzieliło zysk

Jednostkowy zysko netto banku

Jednostkowy zysko netto banku Credit Agricole wyniósł na koniec 2012 roku prawie 200 mln, co oznacza wzrost o 70 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jedna czwarta wypracowanego zysku wzmocni kapitały banku.

WZA podzieliło zysk banku

Połowa zysku, który wypracował

Połowa zysku, który wypracował bank Credit Agricole, wzmocni jego kapitały. Bank zanotował na koniec 2011 roku 118 mln zł jednostkowego zysku netto przy przychodach na poziomie 1,3 mld zł.

Mocne strony Francji

Ostatnio wiele się mówi o stru

Ostatnio wiele się mówi o strukturalnych słabościach francuskiej gospodarki. Ale o ile przeciwdziałanie im może tylko przyczynić się do wzmocnienia konkurencyjności kraju i stymulować potencjał jego wzrostu, to Francja może jednocześnie starać się wykorzystywać wiele swoich mocnych stron: dynamiczną demografię, obecność wielu dużych firm z międzynarodowym doświadczeniem, wykwalifikowanych pracowników, wsparcie dla badań naukowych czy wysokiej jakości infrastrukturę.

Dobre wyniki operacyjne Credit Agricole

Dobre wyniki operacyjne Credit

Dobre wyniki operacyjne Credit Agricole pomimo pogarszających się warunków makroekonomicznych. Grupa Crédit Agricole odnotowała po III kwartałach tego roku zysk netto na poziomie ponad 3,3 mld euro. Zobacz szczegółową prezentację wyników osiągniętych w III kwartale przez Credit Agricole.

Wyniki finansowe Grupy Crédit Agricole za I kwartał 2011

Zysk netto Grupy Crédit Agrico

Zysk netto Grupy Crédit Agricole w I kwartale wyniósł 1,5 mld euro - o 60,9 proc. więcej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wyniki odzwierciedlają doskonałą dynamikę działalności wszystkich linii biznesowych Grupy Crédit Agricole SA. Nastąpiła także znaczna poprawa wydajności pracy oraz znaczne zmniejszenie kosztów ryzyka.

Wyniki finansowe Grupy Crédit Agricole za 2010 rok

Trudne warunki makroekonomiczn

Trudne warunki makroekonomiczne nie przeszkodziły Grupie Crédit Agricole osiągnąć bardzo dobrych wyników finansowych. Zysk netto Grupy Crédit Agricole za rok 2010 wyniósł 3,6 mld euro. To wynik większy o 31,5 proc. niż w roku 2009. W ubiegłym roku Grupa wypracowała ponad 34 mld euro przychodów.

Prognozy ekonomiczne

29 września francuski rząd prz

29 września francuski rząd przedstawił projekt budżetu na 2011 r. W dokumencie założono zmniejszenie deficytu publicznego z 7,7% PKB w 2010 r. do 6% w 2011 r. Nasze przewidywania na 2011 r. zbliżone są do założeń rządowych na 2010 r. choć są w stosunku do nich ostrożniejsze - zapoznaj się z komentarzem ekspertów CA.

Poznaj Credit Agricole Bank Polska
YouTubeFacebook